Fast eiendom

Fast eiendom

LillehammerAdvokatene har solid kompetanse innen fast eiendom. Advokat Henrik Thorrud (generell kontraktsjuss, fast eiendom/plan og bygg) er vår mann innen fast eiendom. Under her er noe av det vi kan bistå med:

Oppgjør etter privat boligsalg

Har du solgt boligen din selv og trenger bistand til oppgjør? Vi har lang erfaring med og tilbyr det til en lav fastpris på kr. 20.000,-.

Vi ordner kontrakt og skjøte og stiller klientkonto til disposisjon.

Kjøpesummen utbetales fra vår klientkonto når heftelser er slettet og nytt skjøte er tinglyst.

Firmaet har bred erfaring med oppgjørsoppdrag for klienter i hele landet.

Feil og mangler ved boligen?

Har du oppdaget en feil på boligen du har kjøpt? Feil og mangler ved boligkjøp er dessverre vanlig. Dersom man ikke har en boligkjøperforsikring, må de fleste ta opp kampen med selgers eierskifteforsikring om man oppdager feil eller mangel ved boligen.

Les mer om hva vi kan bistå med ift feil og mangler.

Det samme gjelder om du har tegner boligkjøperforsikring. Har du kjøpt bolig med feil eller mangel og du får beskjed om at du ikke kommer gjennom hos din boligkjøperforsikring? Vi kan se på din sak.

Oppsigelse i utleieforhold?

Har du mottatt oppsigelse fra utleier? Det er høy terskel for å sende oppsigelse til leietaker dersom man er utleier og det stilles krav til at utleier for eksempel skal benytte boligen selv. Kravene er høyere dersom utleier i tillegg er profesjonell. Tror du at oppsigelsen er usaklig? Kontakt oss gjerne.

Investere i næringseiendom?

Vurderer du å investere i næringseiendom?Fallgruvene kan være mange når man skal investere i næringseiendom. Som profesjonell har man oftere mindre rettigheter ved feil og mangler. Vi kan bistå deg i forkant ved å bidra til å unngå dem.

Trenger du bistand til å lage leiekontrakt for næring?Leiekontrakter mellom profesjonelle parter i næringsforhold er ikke bundet av standardkontrakt. Det finnes heller ingen lovfestede regler som gir partene rettigheter og plikter, utgangspunktet er avtalefrihet. Standardkontrakter er det som oftest benyttes, mens noen utformer avtale etter ønske. Vi kan bistå med dette.

Oppføring av nybygg eller vesentlig ombygging?

Lurer du på rettighetene dine når du har kjøpt nybygg? Ved kjøp av nybygg eller en vesentlig ombygging av eksisterende bolig, benyttes et annet lovverk enn ved kjøp av bruktbolig. Det gir kjøperne andre og utvidede rettigheter i forhold til bruktboligkjøp. Har du kjøpt nybygg og er usikker på rettighetene dine ovenfor utbygger, kan vi bistå deg med å avklare det.

Les mer om dine rettigheter etter lov om bustadoppføring.

Ekspropriasjon

Har du mottatt varsel om ekspropriasjon? Ved anleggelse av nye veier, flyplasser, jernbanetraseer og lignende står boligeiendommer i fare for å bli ekspropriert. Er du utsatt for dette? Du har rett på advokatbistand dersom du ikke godtar skjønn og dermed kommer i forhandlinger. Vi kan bistå deg.

Seksjonering

Har du delt opp et bygg til flere leiligheter? Ombygging av gamle bygg til leilighetskomplekser gjør at man får behov for å seksjonere. Snakk med oss om dette.

Forsikringssaker tilknyttet bolig eller eiendom

Har du en forsikringssak du trenger hjelp med?Har du fått skade på et bygg eller en bolig som du ikke får dekket hos forsikringen din? La oss se på din sak.

Naborett

Er det utfordringer i naboforholdet? Veiretter kan være skjulte rettigheter som din nabo har på din tomt. Har du i tillegg vært uvitende til en slik rett, kan det komme som en dårlig overraskelse.

Kontakt oss i dag for en uforpliktende prat om det du lurer på innen eiendom – advokat Henrik K. Thorrud (93665449)

Advokatfirmaet Berg

Kontakt oss

Nyttige lenker og dokumenter